+A A A-
Menu

Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności

Kierownik
Dr Bogdan Wojtyniak, prof. nadzw. NIZP-PZH

Z-ca kierownika
Dr Paweł Goryński

Lokalizacja
Budynek C II p.

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Magdalena Kozłowska
Telefon: 22 54 21 315
Pokój:
Osoba kontaktowa: mgr Izabela Parszczyńska
Telefon: (22) 54 21 236
Pokój:

Pracownicy
Mgr Rafał Halik, MPH

Charakterystyka

Do zakresu działania Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
w szczególności należy:

 1. monitorowanie i analiza stanu zdrowia ludności Polski na podstawie danych statystyki publicznej ze szczególnym uwzględnieniem geograficznych i społecznych nierówności w zdrowiu oraz ich uwarunkowań;
 2. prowadzenie i rozwój internetowej „Bazy wiedzy w zakresie nierówności w zdrowiu”;
 3. prowadzenie analiz problemów zdrowotnych wybranych populacji i ich związku
  z czynnikami behawioralnymi, społecznymi i środowiskowymi;
 4. prace nad metodyką i udział w opracowaniu i analizie map potrzeb zdrowotnych;
 5. okresowe przygotowywanie raportu o sytuacji zdrowotnej ludności Polski;
 6. rozwijanie i wdrażanie metod statystycznych analizy i prezentacji danych z badań populacyjnych zdrowia ludności;
 7. prowadzenie Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej (OBChSO);
 8. tworzenie baz danych o stanie zdrowia ludności na podstawie danych pozyskanych z innych instytucji, zarządzanie tymi bazami;
 9. planowanie, organizacja i prowadzenie populacyjnych badań różnych aspektów stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem  badań  w zakresie epidemiologii  chorób niezakaźnych;
 10. współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi tworzącymi bazy danych o stanie zdrowia ludności oraz prowadzącymi analizy sytuacji zdrowotnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Działalność usługowa

Prowadzone badania