+A A A-
Menu

Zakład Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych

Kierownik
Prof. dr hab. med. Mirosław J. Wysocki

Telefon:
0-22 54 21 375
E-mail:
mjwysocki@pzh.gov.pl
Pokój:
423

Z-ca Kierownika
Dr Małgorzata Gajewska
Telefon:

0-22 54 21 363
E-mail:
mgajewska@pzh.gov.pl
Pokój:
416

Lokalizacja

Budynek C, IV piętro

Sekretariat

Iwona Włodarczyk
Telefon:

0-22 542 21 375
E-mail:
iwlodarczyk@pzh.gov.pl
Pokój:
424

Charakterystyka

Ocena potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych populacji, analiza społeczno-środowiskowych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia oraz opracowanie standardów dobrej praktyki na rzecz promocji zdrowia i polityki zdrowotnej.

JEDNOSTKI PODRZĘDNE – PRACOWNICY

Pracownia Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych

Kierownik Pracowni: dr hab. n. med. Dorota Cianciara

Telefon:
0-22 54 21 343
E-mail:
dcianciara@pzh.gov.pl
Pokój:
421

Pracownicy

Prof. dr hab. Magdalena Bielska-Lasota

Telefon:
0-22 54 21 359
E-mail:
mbielska@pzh.gov.pl
Pokój:
421

Mgr Joanna Bogusz

Telefon:
0-22 54 21 377
E-mail:
jbogusz@pzh.gov.pl
Pokój:
417

Dr Dorota Dudek-Godeau

Telefon:
0-22 54 21 377
E-mail:
ddudek-godeau@pzh.gov.pl
Pokój:
417

Dr Małgorzata Gajewska

Telefon:
0-22 54 21 363
E-mail:
mgajewska@pzh.gov.pl
Pokój:
416

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

Telefon:
0-22 54 21 377
E-mail:
kkwiatkowska@pzh.gov.pl
Pokój:
417

Dr Katarzyna Lewtak

Telefon:
0-22 54 21 363
E-mail:
klewtak@pzh.gov.pl
Pokój:
416

Mgr Maria Piotrowicz

Telefon:
0-22 54 21 363
E-mail:
mpiotrowicz@pzh.gov.pl
Pokój:
416

Mgr Ewelina Rzepczak-Zacharek

Telefon:
0-22 54 21 203
E-mail:
erzepczak@pzh.gov.pl
Pokój:
427

Dr Ewa Urban

Telefon:
0-22 54 21 363
E-mail:
eurban@pzh.gov.pl
Pokój:
416

Działalność

Do zakresu działania Pracowni w szczególności należy:

 1. ocena i analiza stanu, uwarunkowań i możliwości rozwoju krajowego potencjału promocji zdrowia;
 2. prace nad metodyką i udział w opracowaniu i analizie map potrzeb zdrowotnych;
 3. ocena i analiza społeczno-środowiskowych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia;
 4. rozpoznawanie występowania i uwarunkowań wybranych problemów zdrowotnych oraz potrzeb zdrowotnych wybranych grup ludności;
 5. ocena i analiza zagrożeń oraz możliwości zwalczania chorób cywilizacyjnych;
 6. opracowanie i wdrażanie programów i interwencji prozdrowotnych oraz ocena ich przebiegu i efektów;
 7. prowadzenie badań w zakresie etyki i zdrowia publicznego;
 8. działalność edukacyjna i opiniodawcza w wymienionym zakresie;
 9. współpraca z innymi instytucjami kształtującymi politykę zdrowotną.

Pozostali pracownicy:

Lek. med., mgr Dorota Fal

Telefon:
0-22 54 21 375
E-mail:
dfal@pzh.gov.pl

Mgr Anna Gaber: Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Telefon:
0-22 54 21 365; 0-22 54 21 203
E-mail:
agaber@pzh.gov.pl
Pokój:
427

Dr Anita Gębska-Kuczerowska

Telefon:
0-22 54 21 259
E-mail:
akuczerowska@pzh.gov.pl
Pokój:
422

Dr Jakub Gierczyński
Telefon:

0-22 54 21 259
E-mail:
jgierczynski@pzh.gov.pl
Pokój:
422

Dr Greta Kanownik

Telefon:
0-22 54 21 259
Pokój:
422

Mgr Lucyna Poboży

Telefon:
0-22 54 21 203
E-mail:
lgromulska@pzh.gov.pl
Pokój:
427

Mgr Monika Przygucka-Gawlik

Telefon:
0-22 54 21 259
Pokój:
422

Mgr Lidia Rakow: Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Telefon:
0-22 54 21 365; 0-22 54 21 203
E-mail:
lrakow@pzh.gov.pl
Pokój:
426

Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski

Telefon:
0-22 54 21 377
E-mail:
zszawarski@pzh.gov.pl
Pokój:
417

Działalność

Pliki

 1. Publikacje Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego (145 pobrań)

Odnośniki

 1. Ministerstwo Zdrowia (mz.gov.pl)
 2. Główny Inspektorat Sanitarny (gis.gov.pl)
 3. Światowa Organizacja Zdrowia (who.int)
 4. Zdrowie Publiczne w UE (http://ec.europa.eu/health)
 5. Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Europie (aspher.org)
 6. Instytut Żywności i Żywienia (izz.waw.pl)
 7. Instytut Matki i Dziecka (imid.med.pl)
 8. Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (bpz.gov.pl)
 9. Europejska Sieć na Rzecz Działań związanych ze starzeniem się i aktywnością fizyczną (http://ec.europa.eu)
 10. Instytut Medycyny Pracy (imp.lodz.pl)
 11. EuroHealthNet (http://eurohealthnet.eu)
 12. Komenda Główna Policji (bip.kgp.policja.gov.pl)
 13. Pogotowie Ofiar Przemocy Niebieska Linia (niebieskalinia.pl)
 14. Rzecznik Praw Dziecka (brpd.gov.pl)
 15. Narodowy Fundusz Zdrowia (nfz.gov.pl)
 16. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (aotm.gov.pl)
 17. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbir.pl)
 18. Narodowy Instytut Leków (nil.gov.pl)
 19. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (urpl.gov.pl)
 20. Krajowy Rejestr Nowotworów (onkologia.org.pl)
 21. Główny Inspektorat Farmaceutyczny (gif.gov.pl)
 22. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (gerontologia.org.pl)
 23. Polska Akademia Nauk (pan.pl)

Jednostki podrzędne