+A A A-
Menu

Zakład Kształcenia i Komunikacji w Zdrowiu Publicznym

p.o. Kierownik
mgr Magdalena Krysińska,
tel. 22 54 21 245, fax. 22 54 21 299
pokój 429 C

Pracownicy
dr hab. Katarzyna Czabanowska
mgr Jolanta Muszyńska
dr n. o zdr. Katarzyna Domosławska- Żylińska
mgr Marlena Fronk

Lek.stom. Joanna Bulira- Pawełczyk
Lek.stom. Olga Cytrynowicz
Lek.stom. Patrycja Grzela
Lek.stom. Malwina Wasiak
Lek.stom. Agnieszka Wasiluk
Lek.stom. Maryna Romaniuk
Lek.stom. Katarzyna Oliwa-Dobieszewska

Charakterystyka

 • Planowanie oraz współorganizowanie i współprowadzenie grupowych szkoleń podyplomowych i doskonalących pracowników sektora ochrony zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych instytucji oraz podmiotów, których zakres obowiązków odpowiada zakresowi prac statutowych NIZP-PZH.
 • Współpraca w obszarze edukacji tj. szkoleń indywidualnych i prowadzeniu specjalizacji dla lekarzy oraz osób wykonujących inne zawody w ochronie zdrowia w trybie rezydenckim lub otwartym w ramach uzyskanych akredytacji (np. zdrowia publicznego, epidemiologii) bądź podpisanych umów z innymi jednostkami naukowo – edukacyjnymi.
 • Współpraca w zakresie szkoleń i prac badawczych z zakładami Instytutu oraz instytucjami i towarzystwami o charakterze naukowo-edukacyjnym w Polsce i na świecie.
 • Współudział w przygotowaniu programów szkoleniowych i ocena realizacji oraz ich jakości.
 • Współudział w pracach programowych kształcenia w zakresie zdrowia publicznego, promocji zdrowia, epidemiologii i innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz innymi podmiotami

Odnośniki

 1. Ministerstwo Zdrowia
 2. Główny Inspektorat Sanitarny
 3. Światowa Organizacja Zdrowia
 4. Zdrowie Publiczne w UE
 5. Polskie Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Europie
 6. Instytut Żywności i Żywienia
 7. Instytut Matki i Dziecka
 8. Instytyt Psychologii Zdrowia
 9. Zdrowe starzenie się – projekt UE na lata 2004-2007
 10. Europejska Sieć na Rzecz Działań związanych ze starzeniem się i aktywnością fizyczną