+A A A-
Menu

Program „Produkt z Atestem”

Szanowni Państwo,

Państwowy Zakład Higieny wprowadza informacyjny znak graficzny pod nazwą „Produkt z Atestem”. Znak jest umieszczany na opakowaniach produktów posiadających aktualny atest PZH.

Logo „Produkt z Atestem” informuje konsumentów, że eksperci PZH ocenili produkt pod względem składu chemicznego i stwierdzili, że nie ma on negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników. Bezpieczeństwo produktu jest sprawą kluczową dla konsumentów, dlatego Państwowy Zakład Higieny zdecydował się prowadzić program „Produkt z Atestem”.

Program „Produkt z Atestem” to autorytet i doświadczenie instytucji naukowo – badawczej powołanej do życia ponad 85 lat temu w celu „przystosowania zdobyczy wiedzy dla potrzeb zdrowia publicznego”.

Oznaczenie Państwa produktu znakiem graficznym „Produkt z Atestem” to kolejny dowód Państwa troski o klientów. Autorytet i doświadczenie PZH staną się udziałem również Państwa marki.

Zdecydowaliśmy się wyróżnić naszych Klientów i umożliwić im wykorzystanie na preferencyjnych warunkach logotypu oraz zaświadczenia o przystąpieniu do Programu „Produkt z atestem” na czas ważności atestu higienicznego NIZP-PZH. Każdy klient, który złoży i opłaci wniosek na wykonanie atestu higienicznego lub świadectwa jakości zdrowotnej i zdecyduje się na przystąpienie do Programu „Produkt z Atestem” w momencie składania wniosku o wydanie atestu higienicznego / świadectwa jakości zdrowotnej lub zrobi to w trakcie trwania procedury atestacyjnej w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od daty jego wydania uzyska wysoką 50 % zniżkę na zakup usługi Programu „Produkt z Atestem”. (Formularz – przystąpienie do programu, Pobierz cennik (PDF))

Zachęcamy Państwa do skorzystania z wiedzy i doświadczenia Państwowego Zakładu Higieny oraz włączenia się do programu „Produkt z Atestem”

Z wyrazami szacunku
Z-cy Dyrektora ds. Zdrowia Środowiskowego
Państwowego Zakładu Higieny

prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki

Menu główne usług Zakładu Higieny Środowiska