+A A A-
Menu

Wykonywanie badań i analiz fizyko-chemicznych

Zakres i ceny badań:

Informacje na temat badań i analiz fizyko-chemicznych oraz zgłaszanie zamówień na ich wykonanie, można realizować pod numerem telefonu:
(022) 54-21-391, fax:(022) 54-21-287, lub pod adresem e-mail: sgarbos@pzh.gov.pl
Adres do korespondencji:
Pracownia Analiz Fizyko-Chemicznych Środowiska Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska LHK/W
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

Cennik Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska (1481 pobrań)

Menu główne usług Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska