+A A A-
Menu

Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych

Kierownik
Dr farm. Teresa Latour

Lokalizacja
p. 3

Charakterystyka

Zakład prowadzi działalność:

  • naukowo-badawczą dotyczącą naturalnych surowców stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym (wód leczniczych, borowin i wytwarzanych z nich produktów farmaceutycznych), której celem jest aktualizowanie danych dokumentujących ich specyficzne właściwości lecznicze oraz bezpieczeństwo zdrowotne
  • usługowo-badawczą i konsultacyjną (oceny, opinie, ekspertyzy, analizy fizyko-chemiczne)
  • szkoleniową i popularyzacyjną w formie wykładów i publikacji

Pliki

Odnośniki

  1. Strona Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej
  2. Wykaz wód UE

Cennik