+A A A-
Menu
24-04-2017 2:04

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH zwraca się do Państwa z prośba, o składanie ofert na przeprowadzenie czterech postepowań  ( Zamówień Publicznych ) zgodnie z Ustawą o Prawie Zamówień Publicznych, dotyczących projektu EpiBaza – Udostępnianie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności o numerze POPC.02.03.01-00-0003/15

Kryterium oceny – CENA 100%

Termin składania ofert – 04.05.2017r.

Szczegółowe informacje w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 (PDF) (42 pobrania)